مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی واسلامی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با هدف اشاعه و گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه اقتصاد اسلامی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه دانشگاهی و اقتصادی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی پدید آمده است.

گرچه مجوز اولیه این مرکز تحت عنوان مرکز تحقیقات اقتصادی در سال 1368 از وزارت علوم اخذ گردید، اما این مرکز تا اواخر سال 1390 عملاً غیر فعال بود. با تلاش جمعی از اساتید دانشکده بخصوص جناب آقای دکتر داودی و همت ریاست محترم وقت دانشکده جناب آقای دکتر شرافت این مرکز دوباره تحت عنوان"مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی" احیاء گردید. اهداف، برنامه ها ، اعضای شورای علمی- پژوهشی و اولویت های پژوهشی این مرکز در سایر بخش ها معرفی شده است.

 

DSC_0218----2.jpg

DSC_0220-------2.jpg

DSC_0222---------2.jpg

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .