بازدید : 15485
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : مکتب حسین، مکتب انسان سازی است نه مکتب گنهکار سازی. حسین سنگر عمل صالح است نه سنگر گناهکاری.
استاد شهید مرتضی مطهری

ترجمه حدیث : مکتب حسین، مکتب انسانسازی است نه مکتب گنهکارسازی. حسین سنگر عمل صالح است نه سنگر گناهکاری.
استاد شهید مرتضی مطهری

موضوع : مکتب حسینی
منبع : مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهری، ج‏17، ص: 116
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .