بازدید : 15381
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : اگر در عرصه خلاقیت و سازندگی ، زمینه را «انسان » فرض کنیم هیچ هنرمندی و صنعتگری به پای پیامبران نمی رسد.
استاد شهید مرتضی مطهری

ترجمه حدیث : اگر در عرصه خلاقیت و سازندگی، زمینه را «انسان » فرض کنیم، هیچ هنرمندی و صنعتگری به پای پیامبران نمی رسد.
استاد شهید مرتضی مطهری

موضوع : پیامبران
منبع : سیری در سیره نبوی، ص 12
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .