بازدید : 15046
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : امام حسین (ع) شهیدِ فراموشکاری مردم شد.
استاد شهید مرتضی مطهری

ترجمه حدیث : امام حسین (ع) شهیدِ فراموشکاری مردم شد.
استاد شهید مرتضی مطهری

موضوع : امام حسین
منبع : مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهری، ج‏17، ص: 451
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .