بازدید : 15486
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : یکی از اصول تربیت این است که در روح افراد حماسه به وجود بیاورد، ولی البته حماسه الهی نه نژادی و ملی، یعنی حماسه‏ای نسبت به خیر و نیکی، نسبت به سنن سالم اجتماع. و به‏طور کلی شهید حماسه آفرین است.
شهید مطهری

ترجمه حدیث : یکی از اصول تربیت این است که در روح افراد حماسه به وجود بیاورد، ولی البته حماسه الهی نه نژادی و ملی، یعنی حماسه‏ای نسبت به خیر و نیکی، نسبت به سنن سالم اجتماع. و به‏طور کلی شهید حماسه آفرین است.
شهید مطهری

موضوع : تربیت
منبع : مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهری ج‏17 629
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .