نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
الگوي پيش بيني ترازنامه يك بانك تازه تاسيس شده مفروض بر اساس اصول مديريت دارايي ها و بدهي ها
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،معرفی متغیرهای ورودی،معرفی کتغیرهای خروجی،معرفی الگو،شرح جزئیات الگو،مقایسه پیش بینی های انجام شده با مقادیر محقق شده،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ترازنامه،متغیرهای ورودی،روابط داخلی،متغیرهای خارجی
فایل های پیوستی
الگوي پيش بيني ترازنامه يك بانك تازه تاسيس شده مفروض بر اساس اصول مديريت دارايي ها و بدهي ها
: hafa-mb-37_1039.pdf این فایل 134 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .