نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
الگوي جايگزين براي نظام بانكي كشور
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بهره در نظام بانکی متعارف و اسلامی،دیدگاه های مختلف درباره ماهیت نظام بانکی اسلامی،لزوم تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا،مدل بانکداری بر اساس فرضیه فروش خدمات،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بانکداری،بانکداری بدون ربا،کفایت سرمایه،عقود اسلامی
فایل های پیوستی
الگوي جايگزين براي نظام بانكي كشور
: hafa-mb-84_1040.pdf این فایل 136 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .