نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بازار بین بانکی ریالی،الزامات،ضرورت ها
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بازار بین بانکی ریالی از منظر قانون عملیات بانکی بدون ربا،نحوه تعیین نرخ سود و عقود متداول در بازار،تفاوت و دامنه نرخ در بازار،نقش بانک مرکزی در بازار،اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی،نقش بازار بین بانکی در سیستم تسویه ناخالص انی،اقدامات انجام شده جهت راه اندازی بازار بین بانکی ریالی،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بازار بین بانکی،بانک کوتاه وبلند،سیستم تسویه ناخالص انی،
فایل های پیوستی
بازار بین بانکی ریالی،الزامات،ضرورت ها
: hafa-mb-63_1046.pdf این فایل 208 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .