نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بازارهای مالی اسلامی در فرآیند جهانی شدن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،شناخت ابزارهای مالی اسلامی،اصلاح ساختار رقابت مالی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
بازارهای مالی اسلامی در فرآیند جهانی شدن
: hafa-fe-4_1048.pdf این فایل 149 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .