نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بانکداری اسلامی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تعریف ربا و اهمیت آن در اقتصاد،اهداف اقتصاد اسلامی،قوانین مورد قبول اسلام در مورد بانکداری اسلامی،مقایسه بانکداری ربوی و غیر ربوی،آثار اقتصادی حذف بهره،بانکداری اسلامی در ایران،حذف بهره عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی،رویکرد اقتصاد اسلامی به توسعه پایدار،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
بانکداری اسلامی و اثرات آن بر توسعه اقتصادی
: hafa-mb-77_1054.pdf این فایل 175 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .