نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بانکداری اسلامی-توانمندی ها و چالش ها
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بررسی نظری بانکداری اسلامی،زمینه های توسعه بانکداری اسلامی،بررسی عملکرد بانکداری اسلامی،نتیجه گیری و پیشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
بانکداری اسلامی-توانمندی ها و چالش ها
: hafa-mb-67_1056.pdf این فایل 128 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .