نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بانکداری بدون ربا در راستای هدایت نقدینگی به بخش واقعی
نویسندگان
فهرست مطالب
ارتباط ربا و تورم،انتخاب ابزارهای سیاست گذاری،ابزارهای سیاست گذاری اقتصاد اسلامی،اهداف و ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربا،ابزارهای جدید بانکداری بدون ربا،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
بانکداری بدون ربا در راستای هدایت نقدینگی به بخش واقعی
: hafa-mb-64_1057.pdf این فایل 1817 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .