نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بانکداری همراه و چالش‌های پیش روی اجراي آن در ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،نتایج برخی پژوهش های موردی دنیا،تعریف بانکداری همراه،مروری بر وضعیت بانکداری همراه از طزیق تلفن همرا و پرداخت توسط آن،خدمات قابل ارائه توسط تلفن همراه،انواع فناوری در دسترس برای بانکداری همراه،پروتکل ها و فناوری های قابل استفاده در سیستم تجارت و بانکداری تلفن همراه،فرایند پرداخت با تلفن همراه،وضعیت بانکداری همراه در بانک های ایران،پیش نیازهای لازم برای گسترش استفاده از تلفن همراه در بانکداری،چالش های اجرایی بانکداری همراه،پیشنهادها
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
تجارت الکترونیکی سیار
فایل های پیوستی
بانکداری همراه و چالش‌های پیش روی اجراي آن در ایران
: hafa-mb-53_1058.pdf این فایل 140 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .