نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بخش پولی در نظام اقتصادی بدون ربا(الگویی جدید)
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بحث و بررسی فقهی موضوع،بیان فروض اصول و مکانیسم های اساسی طرح،بازار کار در نظام اقتصاد اسلامی،نتایج
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
بخش پولی در نظام اقتصادی بدون ربا(الگویی جدید)
: hafa-mb-65_1059.pdf این فایل 125 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .