نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بررسي اثرات كاهش نرخ سود و چگونگي اعمال آن در تطابق با شرايط واقعي بازار و تقسيم سود واقعي بين سپرده گذاران بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي)
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،نحوه تجهیز منابع خصوصیات و عملکرد نظام بانکی د رپرداخت سود به سپرده گذاران،نتایج کاهش یک سویه نرخ سود بانکی،بررسی عملکرد و سودآوری واقعی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار و مقایسه آن با سود سپرده گذاران،نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری در چارچوب شرایط بازار بر حسب ماهیت آنها،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نرخ سود واقعی،سپرده های قرض الحسنه،سپرده های سرمایه گذاری،عقود اسلامی
فایل های پیوستی
بررسي اثرات كاهش نرخ سود و چگونگي اعمال آن در تطابق با شرايط واقعي بازار و تقسيم سود واقعي بين سپرده گذاران بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي)
: hafa-mb-81_1060.pdf این فایل 138 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .