نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بررسي تطبيقي نظام پرداخت ايران با اصول دهگانه كميته بين المللي سيستم هاي پرداخت و تسويه
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اهداف نظام جامع پرداخت ایران،بررسی تطبیقی نظام جامع پرداخت ایران با اصول دهگانهCPSS،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
اصولcpss،نظام پرداخت ایران،اهداف نظام جامع پرداخت،سیستم های پرداخت مهم
فایل های پیوستی
بررسي تطبيقي نظام پرداخت ايران با اصول دهگانه كميته بين المللي سيستم هاي پرداخت و تسويه
: hafa-mb-97_1061.pdf این فایل 152 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .