نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بررسي ساختاري كارت هاي اعتباري و ارائه الگويي در ايران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تعریف کارت های اعتباری،ساختار کارت های اعتباری،مزایا و معایب کارت های اعتباری،استفاده از یک کارت اعتباری،هزینه های مشتری در استفاده از کارت های اعتباری،رفع اشتباهات صورت حساب های مشتریان و اطلاع رسانی در صنعت کارت های اعتباری،ساختار اجزای شرکت کننده د ر فرآیند کارت های اعتباری در ایران،درآمدها و هزینه های کارت های اعتباری در ایران،طرح ریزی تفصیلی کارت های اعتباری در ایران،محاسبه هزینه های کارت های اعتباری،هزینه های واسطه گران،درآمدهای کارت های اعتباری برای بانک ها،نحوه تعیین هزینه های کارت های اعتباری،پیشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
کارت اعتباری،نظام های پرداخت،عقود اسلامی،بانکداری
فایل های پیوستی
بررسي ساختاري كارت هاي اعتباري و ارائه الگويي در ايران
: hafa-mb-99_1063.pdf این فایل 154 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .