نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بررسي ساز و كار پرداخت سود واقعي به سپرده هاي سرمايه گذاري در بانكداري اسلامي و مشكلات فراروي اجراي آن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بیان ضرورت مساله،بانکداری اسلامی و ماهیت آن،ویژگی های عملیات بانکداری در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا،مشکلات فراروی محاسبه سود واقعی درسیستم بانکی کشور،مشکلات ناشی از نارسایی های نظام بانکی کشور
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بانکداری اسلامی،بانکداری ربوی،سپرده،تسهیلات،سود پرداختی،سود واقعی
فایل های پیوستی
بررسي ساز و كار پرداخت سود واقعي به سپرده هاي سرمايه گذاري در بانكداري اسلامي و مشكلات فراروي اجراي آن
: hafa-mb-87_1064.pdf این فایل 143 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .