نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بررسي ماهيت برخي اصول نظارتي كميته بازل و انطباق آن با قوانين ايران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،شرح مختصری درباره قوانین بانکداری و مقررات نظارت بانکی در ایران،نقش کمیته نظارت بر بانکداری بازل در یکسان سازی مقررات نظارای و ماهیت الزام آور آن،بررسی برخی از اصول کمیته بازل،اقدامات انجام سده در ایران و موانع موجود در انطباق با اصول کمیته بازل،پیشنهاد مواد اصلاحی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
اصول نظارتی،کمیته بازل،مجوز تاسیس،حقوق قوام نیافته،
فایل های پیوستی
بررسي ماهيت برخي اصول نظارتي كميته بازل و انطباق آن با قوانين ايران
: hafa-mb-41_1065.pdf این فایل 171 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .