نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بررسی عوامل دخیل در اجرا نشدن اقتصاد اسلامی در ایران(یک بررسی مقایسه ای بین صدر اسلام نظام سرمایه داری و ایران امروز)
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اشاره نظری،تحلیل های تجربه تاریخی انجام شده،بررسی شرایط ایران پس از پیروزی انقلاب،جمع بندی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
بررسی عوامل دخیل در اجرا نشدن اقتصاد اسلامی در ایران(یک بررسی مقایسه ای بین صدر اسلام نظام سرمایه داری و ایران امروز)
: hafa-fs-5_1082.pdf این فایل 119 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .