نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
پولشویی،پدیده ای جهانی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،پولشویی و آثار منفی ان بر نظام اقتصادی،مزایای وجود قوانین مناسب برای مبارزه با پولشویی،تدوین کنندگان استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی،گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی،الزامات موسسات مالی در امر مبارزه با پولشویی،اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
پولشویی،استانداردهای بین المللی،کمیته بال،نقل و انتقال فرامرزی
فایل های پیوستی
پولشویی،پدیده ای جهانی
: hafa-mb-27_1100.pdf این فایل 154 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .