نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تاثير نا اطميناني بر تصميمات بانك ها در زمينه مديريت پرتفوليو : مورد ايران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بررسی ادبیات موضوع،بررسی شواهد تجربی،بررسی وضعیت ریسک پرتفولیوی بانک ها،بررسی وضعیت متغیرهای خاص اقتصاد کلان،تحلیل تطلاعات و ازمون ابتدایی فرضیه
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بانک،ادوار تجاری،نا اطمینانی،مدیریت پرتفولیو
فایل های پیوستی
تاثير نا اطميناني بر تصميمات بانك ها در زمينه مديريت پرتفوليو : مورد ايران
: hafa-mb-40_1102.pdf این فایل 220 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .