نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تاثیر اسقلال بانک مرکزی بر کارایی سیاست پولی با تاکید بر اقتصاد ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مبانی نظری استقلال بانک مرکزی و چارچوب سیاست پولی،مروری بر شاخص های استقلال و کارایی بانک مرکزی،نتایج برآورد شاخص های استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کارایی سیاست پولی آن
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
استقلال بانک مرکزی،سیاست گذاری پولی،شاخص های استقلال،شاخص های کارایی
فایل های پیوستی
تاثیر اسقلال بانک مرکزی بر کارایی سیاست پولی با تاکید بر اقتصاد ایران
: hafa-mb-19_1103.pdf این فایل 206 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .