نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تاثیر ساختار نظام اقتصادی اسلام بر معادلات و تحلیل های اقتصاد کلان
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ساختار نظام سرمایه داری مالی و مدل چرخه اقتصادی،ساختار نظام اقتصادی اسلام و مدل چرخه درامدی ان،ورود دولت د رچرخه درآمدی نظام نوین سرمایه داری،آثار جانشینی بازارهای مشارکتی در چرخه درامدی و اتحادGNP،ورود بخش خارجی در مدل،تاثیر ساختار نظام اقتصادی بر تابع سرمایه گذاری و پس انداز،خلاصه و نتیجه
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تاثیر ساختار نظام اقتصادی اسلام بر معادلات و تحلیل های اقتصاد کلان
: hafa-ma-3_1104.pdf این فایل 174 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .