نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تبیین ابعاد بازار بهینه اسلامی با بازار سرمایه داری(یک رهیافت نظری)
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مبانی نظری،کارایی به عنوان مبنایی تری بحث نظام سرمایه داری رقابت،بازار پسافردگرایانه و رقابت اجتماعی،اخلاق و عدالت به عنوان مبنایی ترین بحث بازار اسلامی،اصول و قواعد اخلاقی -عادلانه برای تنظیم بازار اسلامی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بازار بهینه اسلامی،بازار سرمایه داری رقابتی،بازار پسافردگرایانه،رقابت اجتماعی،رقابت اخلاقی،بازر عادلانه
فایل های پیوستی
تبیین ابعاد بازار بهینه اسلامی با بازار سرمایه داری(یک رهیافت نظری)
: hafa-fs-2_1107.pdf این فایل 150 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .