نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تجزیه و تحلیل عملکرد بانکداری بدون ربا
نویسندگان
فهرست مطالب
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت نرخ بهره،علل گرایش به سمت بازدهی ثابت،علل پایین بودن سود سپرده ها،میزان موفقیت نظام بانکی در جذب سپرده هامیزان موفقیت نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع،جمع بندی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تجزیه و تحلیل عملکرد بانکداری بدون ربا
: hafa-mb-68_1109.pdf این فایل 143 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .