نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تحليلي بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)با تاكيد بر تجارت و سرمايه انساني
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مباني نظري رشد اقتصادي با تأكيد بر تجارت خارجي،تاثير سرمايه انساني بر تجارت خارجي و رشد اقتصادي،برخي مطالعات ،نگاهي به ساختار اقتصادي و تجاري كشورهاي اسلامي،نتيجه گيري و پيشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
رشد اقتصادي، تجارت، سرمايه انساني، كشورهاي OIC
فایل های پیوستی
تحليلي بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)با تاكيد بر تجارت و سرمايه انساني
: hafa-jd-21_1110.pdf این فایل 223 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .