نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تحلیلی از سیستم مالیه اسلامی و بررسی اثر جهانی شدن برآن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اصول سیستم مالیه اسلامی،ابزارهای مالیه اسلامی،روندهای بازار،پیامدها و چالش ها،آثار جهانی شدن بر مالیه اسلامی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تحلیلی از سیستم مالیه اسلامی و بررسی اثر جهانی شدن برآن
: hafa-ie-2_1112.pdf این فایل 152 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .