نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تحلیلی از مفاهیم بهره و سپرده گذاری در اقتصاد و نظریه اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
معنای بهره در لغت،تعریف بهره،نرخ بهره،تئوری بهره در سیستم سرمایه داری،تعریف سپرده از نظر شرعی،اخذ کارمزد در قبال نگهداری سپرده،ماهیت سپرده و مفهوم امانی بودن،سپرده های معاملاتی و سرمایه گذاری،تجهیز سپرده ها،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تحلیلی از مفاهیم بهره و سپرده گذاری در اقتصاد و نظریه اقتصاد اسلامی
: hafa-mb-107_1113.pdf این فایل 146 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .