نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تحلیلی از مفاهیم و تلقی های مختلف از بهره و ربا
نویسندگان
فهرست مطالب
معنای ربا در لغت،تعریف اصطلاحی ربا،اقسام ربا،تعریف اقتصادی بهره و مفاهیم مربوط به آن،تعریف بهره در فرهنگ بانکی،بررسی میزان مطابقت اوصاف ربا بر بهره،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تحلیلی از مفاهیم و تلقی های مختلف از بهره و ربا
: hafa-mb-57_1114.pdf این فایل 292 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .