نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تخمين توزيع زيان تسهيلات اعطاي يك بانك در سطح سبد وام با استفاده از متغيرهاي پنهان
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ادبیات موضوع،الگوی ریسک اعتباری،برآورد پارامترها و متغیرهای الگو،یافته ها و نتایج
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ریسک اعتباری،سبد وام،توزیع زیان،متغیرهای پنهان ریسک،تکنیک فیلتر کالمن
فایل های پیوستی
تخمين توزيع زيان تسهيلات اعطاي يك بانك در سطح سبد وام با استفاده از متغيرهاي پنهان
: hafa-mb-13_1115.pdf این فایل 132 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .