نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تخمین یک مدل اعتبار سنجی بهینه
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مزایا و عایب امتیازدهی اعتباری،مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری،معیارهای مورد استفاده در امتیازدهی اعتباری،معرفی مدلهای امتیازدهی اعتباری،مدل های لاجیت پروبیت،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
اعتبار سنجی،ریسک،نکول،مدل لاجیت،مدل پروبیت و نکول
فایل های پیوستی
تخمین یک مدل اعتبار سنجی بهینه
: hafa-mb-104_1116.pdf این فایل 392 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .