نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تعريف اسلام از توسعه
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،دشواری ارئه تعریف از توسعه،ضرورت تدوین تعریف توسعه از دیدگاه اسلام،اهداف توسعه،انسان از نگاه دین،هدف زندگی انسان،تعریف توسعه از نظر اسلام،شاخص های توسعه،تناسب و کفایت سرمایه های زیر ساختی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تعريف اسلام از توسعه
: hafa-jd-9_1118.pdf این فایل 143 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .