نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تفاوت به کارگیری نرخ سود با نرخ بهره در اقتصاد مهندسی و ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری در جوامع اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،روش تحقیق،پیشینه تحقیق،الگوی پیشنهادی برای ارزیابی طرح ای اقتصادی،مقایسه نتایج،نتیجه گیری،پیشنهادها
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
تفاوت به کارگیری نرخ سود با نرخ بهره در اقتصاد مهندسی و ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری در جوامع اسلامی
: hafa-mb-56_1119.pdf این فایل 154 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .