نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
جایگاه سرمایه اجتماعی در اقصاد اسلامی و تاثیرات آن بر توسعه
نویسندگان
فهرست مطالب
1چکیده2. مقدمه3. جامعیت دین اسلام4. قواعد اجتماعی در اسلام5. ضرورت وجود اقتصاد اسلامی6. سرمایه اجتماعی7. اقتصاد اسلامی و سرمایه اجتماعی 8. سرمایه اجتماعی و توسعه9.فهرست منابع
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
1اقتصاد اسلامی2. سرمایه اجتماعی3. توسعه
فایل های پیوستی
جایگاه سرمایه اجتماعی در اقصاد اسلامی و تاثیرات آن بر توسعه
: hafa-jd-13_1127.pdf این فایل 251 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .