نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
چالش های خصوصی سازی بانکها
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مروری بر ادبیات موضوع،مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی،چالش های خصوصی سازی در ایران،مسائل پیش روی بانک ها در ارتبط با خصوصی سازی،اقدامات مورد نیاز بانک تجارت جهت عرضه سهام در بورس،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
آزاد سازی،خصوصی سازی،بانک های دولتی،بانک های خصوصی
فایل های پیوستی
چالش های خصوصی سازی بانکها
: hafa-mb-45_1130.pdf این فایل 146 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .