نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
چالش های روبروی بانک های خصوصی در ایران:مورد بانک پارسیان
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مهمترین چالش های پیش روی بانکداری خصوصی در ایران،مروری بر فعالیت ها و عملکرد بانک پارسیان،کالبد شکافی اقلام عمده تراز نامه بانک،بررسی مقایسه ای برخی ازکمیت های کارکردی بانک پارسیان با بانک های کشورهای صنعتی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
مدیریت نقدینگی،ریسک سیستمی،ریسک بازار،سپرده های بین بانکی،اقلام خارج از ترازنامه
فایل های پیوستی
چالش های روبروی بانک های خصوصی در ایران:مورد بانک پارسیان
: hafa-mb-62_1131.pdf این فایل 180 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .