نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
چگونگي ايفاي نقش بانك مركزي در بازارهاي ارز و پول
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تجربه جهانی سیاست گذاری در بازار ارز و بازار پول،سیاست گذاری بازار ارزو بازار پول در اقتصاد ایران،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
دخالتهای بانک مرکزی،بازار ارز،بازار پول،تورم،ثبات اقتصاد کلان
فایل های پیوستی
چگونگي ايفاي نقش بانك مركزي در بازارهاي ارز و پول
: hafa-mb-89_1133.pdf این فایل 175 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .