نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
خصوصی سازی و رهنمودهایی برای بهبود کارکرد آن در ایران با رویکردی بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
نویسندگان
فهرست مطالب
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
خصوصی سازی و رهنمودهایی برای بهبود کارکرد آن در ایران با رویکردی بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
: hafa-jd-1_1138.pdf این فایل 145 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .