نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
در آمدی بر شکل گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،تبیین مفاهیم،ویژگی های روش علمی،تکوین نظریه علمی اقتصادی،استناد فرضیه به اسلام،تایید پذیری نظریه علمی،نمونه های پردازش نظریه علمی اقتصاد اسلامی،جمع بندی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نظریه علمی،آموزه های اسلامی،گزاره،روش،اقتصاد اسلامی
فایل های پیوستی
در آمدی بر شکل گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی
: hafa-mh-1_1139.pdf این فایل 137 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .