نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
درآمدی بر اصلاح ماليات ستانی در ايران جهت هماهنگی بيشتر با ماليات اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،روش های تامین مالی دولت اسلامی،مطالعات تجربی،تصویری از شرایط فعلی نظام مالیاتی در ایران،سناریوهای انتقال به مالیات های متناسب با دولت اسلامی،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
درآمدی بر اصلاح ماليات ستانی در ايران جهت هماهنگی بيشتر با ماليات اسلامی
: hafa-pe-16_1140.pdf این فایل 106 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .