نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
درآمدی براوراق منفعت ومبانی شرعی آن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ضرورت بحث،ماهیت اوراق منفعت،مبانی شرعی اوراق بهادار منفعت،عقد اجاره و اوراق منفعت،عقد صلح و اوراق منفعت،جامع روزنه ها،خلاصه و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
درآمدی براوراق منفعت ومبانی شرعی آن
: hafa-fe-6_1144.pdf این فایل 192 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .