نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
رابطه حاكميت شركتي و بحران مالي موسسات واسطه گر مالي
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ادبیات موضوع،روش تحقیق،فرضیه های تحقیق،متغیرهای تحقیق،روش تجزیه و تحلیل دادها،جامعه اماری و دوره زمانی تحقیق،یافته ها و نتایج
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
حاکمیت شرکتی،کمیته ریسک،کمیته حسابرسی،بحران مالی،سهامداران نهادی،شاخص آلتمن،درصد مالکیت دولتی،مدیریت ریسک
فایل های پیوستی
رابطه حاكميت شركتي و بحران مالي موسسات واسطه گر مالي
: hafa-mb-29_1151.pdf این فایل 161 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .