نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
رابطه مقداری پول در ایران ئ بازتاب آن در قیمت زمین و مسکن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،بیان مساله،مطاله تجربی،بررسی روند قیمت ها و متغیرهای پولی در اقتصاد ایران،توضیح افزایش قیمت مسکن با استفاده از نظریه مقداری پول،بررسی تجربی نظریه مقداری پول،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
نظریه مقداری پول،نقدینگی،سیاست های پولی و بانکی،بازار مسکن
فایل های پیوستی
رابطه مقداری پول در ایران ئ بازتاب آن در قیمت زمین و مسکن
: hafa-mb-51_1153.pdf این فایل 151 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .