نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
راه حل های فقهی استفاده از کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،کارت های اعتباری در بانکداری متعارف،عناصر تشکیل دهنده کارت های اعتباری،کیفیت معامله با کارت های اعتباری،عواید صادر کنندگان کارت های اعتباری،تحلیل فقهی معامله با کارت های اعتباری،راه حل های فقهی استفاده از کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
کارت اعتباری،بیع،حواله،جعاله،ضمانت،وکالت،بیع وکالتی
فایل های پیوستی
راه حل های فقهی استفاده از کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا
: hafa-mb-71_1154.pdf این فایل 122 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .