نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
راهبردهای بهبود و تنوع در نظام بانکی کشور:مورد کاوی بانک کشاورزی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،جنبش بهبود و تنوع خدمات و استراتژی های رشد،ویژگی ها و حیط حاکم بر بازار خدمات بانکی ایران و بانک پیش رو و ارزش افرین،بانک کشاورزی و بهبود خدمات،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بان کشاورزی،زنجیره ارزش خدمات،مهندسی خدمت،استراتژی متنوع سازی،استراتژی بهبود خدمات،فرصت ها
فایل های پیوستی
راهبردهای بهبود و تنوع در نظام بانکی کشور:مورد کاوی بانک کشاورزی
: hafa-mb-15_1155.pdf این فایل 213 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .