نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مقررات بانکی بین المللی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،موقعیت سرمایه گذار در موسسه های سرمایه پذیر،موقعیت سرمایه پذیر و هزینه تامین مالی،موقعیت سیستم تجاری سنتی در بازار پول و سرمایه،بانکداری اسلامی،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بانکداری اسلامی،نرخ سود،اصل ریسک گریزی،مدیریت پرتفوی،نظریه هزینه مالی
فایل های پیوستی
راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مقررات بانکی بین المللی
: hafa-mb-46_1158.pdf این فایل 133 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .