نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
رشد،نابرابری وفقر(تصویری از عملکرد برخی کشورهای اسلامی)
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،رویکرد رشد محوری،تعدیل اقتصادی و تعدیل ساختاری،کشورهای مسلمان و رویکردهای اقتصادی ،موقعیت نماگرهای توسعه در برخی کشورهای مسلمان،ارزیابی نهایی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
رشد،نابرابری وفقر(تصویری از عملکرد برخی کشورهای اسلامی)
: hafa-wj-13_1160.pdf این فایل 111 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .