نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
رقابت و ثبات مالی:چالش های پیش رو در نظام بانکی کشور
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ساختار بهینه رقابتی برای سیستم بانکی،یک صنعت بانکداری رقابتی دارای چه ویژگی هایی خواهد بود،مطالعه موردی بر روی سیستم بانکی ایران،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
رقابت،پایداری مالی،تمرکز،کارایی،بده-بستان
فایل های پیوستی
رقابت و ثبات مالی:چالش های پیش رو در نظام بانکی کشور
: hafa-mb-61_1161.pdf این فایل 181 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .