نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ريسك در صكوك و مصون‌سازي آن براساس موازين شرعي
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،صکوک اجاره،صکوک استصناع و صکوک استصناع بر مبنای اجاره،ریسک های مرتبط با ساختار صکوک،ابزارهای مدیریت ریسک در صکوک،جمع بندی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
صکوک،تبدیل به اوراق بهاداری مردن سرمایه،مدیریت رسیک،ابزارهای مشتقه،اختیارمعامله ترکیب شده اسلامی،سوآپ اسلامی
فایل های پیوستی
ريسك در صكوك و مصون‌سازي آن براساس موازين شرعي
: hafa-fe-2_1167.pdf این فایل 131 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .